Gefllt mir Follow me RSS abonnieren
Rückwärts in die Zukunft? Ein Kommentar / Baklengs inn i fremtiden? En kommentar

Rückwärts in die Zukunft? Ein Kommentar / Baklengs inn i fremtiden? En kommentar

Aus aktuellem Anlass nehmen wir zu einem Artikel auf BI Business Review Stellung, dem norwegischen Onlineportal der BI Handelshøyskole. Hierin geht es unter anderem um die Forderung des Autors, der norwegischen Tourismuswirtschaft eine eigenständige Dachorganisation außerhalb von Innovation Norway zu ermöglichen. Das Konzept von Innovation Norway, Tourismus als Teil einer übergeordneten „Branding Norway“-Kampagne weiterzuentwickeln, sei nicht tragfähig genug.

Til vores norske reiselivskontakter: En kommentar fra vores side i forbinnelse med denne artikkelen

Artikkelen inneholder flere aspekter som vi av aktuelle årsaker gjerne vil gå nærmere inn på. Agenturet «northern lights text & kommunikation» hjelper mange kunder fra de nordiske landene med offentlighetsarbeidet i Tyskland. Herunder finner man reiselivsavdelingen hos Innovation Norway Tyskland, den norske Ambassaden, rederiet Fjord Line samt Visit Denmark.

Når vi betrakter resultatene for året som nå nærmer seg slutten, kan vi fastslå at interessen for Norge som reiseland aldri før har vært så høy i Tyskland. Altså i samme år som reiselivet institusjonelt etter sigende er rykket i bakgrunnen. Rekordresultatet viser seg ikke bare i antallet besøkende, men også i interessen fra media. Denne utviklingen har mindre med ett bestemt hotell eller en spesiell fjord å gjøre, snarere er det opplevelsen av Norge med sin moderne nordiske samfunnsmodell, som vekker interesse. Selvsagt innrammet av en fascinerende natur. Det er ingen tvil om at den er en viktig ressurs, men det er dagliglivet som skaper merverdien. Oslos forvandling fra snarere overskuelig provinsialisme til ekte, moderne metropol, miljøvennlige transportmidler drevet av strøm og LNG, en endret matkultur med nye spennende produkter – alt dette skaper lyst til å prøve ut og oppleve noe nytt. Dette er bare noen av iaktakelsene vi støter på i samtaler her i Tyskland.

Ingen annen bransje lider mer under et trangsynt, konservativt tenkemønster enn reiselivet. Her råder misunnelsen ned til minste detalj samtidig som man kjemper for egne fordeler. Sentrifugalkreftene i et land som Norge, som frir til besøkende fra Barentsregionen til Skagerak, kan knapt være større. Hvor skal slagkraften komme fra, hvis ikke fra en overordnet, uavhengig instans som Innovation Norway, som samler alle aktørene til gagn for hele landet? Aldri har balansen i det norske reiselivets infrastruktur vært bedre enn nå. Dette gjelder såvel mengden og kvaliteten på produktene som den kommunikative synliggjøringen av dem. Og dermed er ringen sluttet: Aldri før har interessen for Norge vært større enn i dag. Jeg vil ikke si «Never change a winning team». Men vi kan for tiden vanskelig se for os et bedre alternativ.

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInXINGEmpfehlen

Tags: , , , , , ,

Kommentar schreiben